Vyučovanie je v každom školskom roku rozdelené do troch trimestrov, každý v dĺžke 12 týždňov. Kurzy prebiehajú 2x týždenne, takže žiaci absolvujú za trimester 24 hodín. Spätná väzba je v závere každého trimestra dosahovaná testom, ktorý sa vyhodnocuje percentuálne a výsledky zo všetkých troch testov sú podkladom pre záverečné vysvedčenie-certifikát o absolvovaní daného kurzu. Rodičia tak majú možnosť zistiť, aké pokroky ich dieťa robí. Medzi kurzami je kontinuita, každý žiak či študent má možnosť pokračovať niekoľko rokov. V skupinách je 4-8 detí, vyučovacie hodiny sú 55 minútové. Súčasťou života školy sú aj spoločenské akcie, veľmi obľúbené sú napríklad  Halloweenske party v strašidelných kostýmoch.

Organizácia školského roka:

1. trimester: 18.9.2023 – 13.12.2023

2. trimester:  8.1.2024 – 5.4.2024

3. trimester: 8.4.2024 – 28.6.2024

Rozvrh hodín 

Toto je návrh rozvrhu, každý, komu nevyhovuje, urýchlene osloví vyučujúceho na tel. č. 0904879303

 
15:00 – 15:55
15:55 – 16:50
16:50 – 17:45
Pondelok  Level 1 – Project 1
Level 4 – Project 4
Level 0 –  Úplni začiatočníci
Utorok

Level  2 – Project 2

14.40 – 15.35

Level  6 – Headway

15.35 – 16.50

Level 3 – Project 3
Streda Level 1 – Project 1 Level 4 – Project 4
Level 0 – Úplni začiatočníci
Štvrtok

Level 2 – Project 2

14.40 – 15.35

Level 5 – Project 5

15.35 – 16.50

Level 3  – Project 3
 
Prosím rodičov, aby akékoľvek kolízie rozvrhu s prípadnými ďalšími krúžkami urýchlene hlásili.
Je potrebné, aby deti prichádzali na svoju hodinu 5 minút pred začiatkom príslušnej hodiny, kedy budú dolu vyzdvihnuté lektorkou. Skôr môžu prísť a čakať len pod dohľadom rodiča. Žiaci nesmú sami vstupovať do priestorov budovy.