V našej ponuke nájdete kurzy pre deti a mládež na všetkých vedomostných úrovniach. Medzi najobľúbenejšie produkty patrí kurz pre deti-začiatočníkov, určený žiakom 2. a 3. ročníkov ZŠ, po absolvovaní ktorého deti vynikajú svojimi vedomosťami  v škole i medzi rovesníkmi. Pre dospelých sú určené kurzy právnickej angličtiny, opierajúce sa o niekoľko ročné skúsenosti lektorky s vyučovaním Legal English na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity.