Vyučovanie

Vyučovanie je v každom školskom roku rozdelené do troch trimestrov, každý v dĺžke 12 týždňov. Kurzy prebiehajú 2x týždenne, takže žiaci absolvujú za trimester 24 hodín. Spatná vazba je v závere každého trimestra dosahovaná testom, ktorý sa vyhodnocuje percentuálne a výsledky zo všetkých troch testov sú podkladom pre záverečné vysvedčenie-certifikát o absolvovaní daného kurzu. Rodičia tak majú možnosť zistiť, aké pokroky ich dieťa robí. Medzi kurzami je kontinuita, každý žiak či študent má možnosť pokračovať niekoľko rokov. V skupinách je 4-8 detí, vyučovacie hodiny sú 55 minútové. Súčasťou života školy sú aj spoločenské akcie, veľmi obľúbené sú napríklad  Halloweenske party v strašidelných kostýmoch.

Organizácia školského roka:

1. trimester: 13.9.2021 – 9.12.2021

2. trimester: 10.1.2022 – 1.4.2022

3. trimester: 4.4.2022 – 30.6.2022

Rozvrh hodín – pozor- 1. trimester majú všetci ten istý level ako minulý školský rok, kedže kvôli lockdownu nedobrali učebnice

Toto je návrh rozvrhu, každý, komu nevyhovuje, urýchlene osloví vyučujúceho na tel. č. 0904879303

 
15:00 – 15:55                                      
15:55 – 16:50            
16:50 – 17:45
Pondelok  Level 3 – Project 3
Level 5 – Project 5
Level 1 – Project 1
Utorok  Level 0 – Úplni začiatočníci
Level 2 – Project 2
Level 0 – Minuloroční začiatočníci    
Streda Level 3 – Project 3
Level 5 – Project 5 
Level 1 – Project 1
Štvrtok  Level 0 – Úplni začiatočníci
Level 2 – Project 2 
Level 0  – Minuloroční začiatočníci
 
Prosím rodičov, aby akékoľvek kolízie rozvrhu s prípadnými ďalšími krúžkami urýchlene hlásili.
Je potrebné, aby deti prichádzali na svoju hodinu 5 minút pred začiatkom príslušnej hodiny, kedy budú dolu vyzdvihnuté lektorkou. Skôr môžu prísť a čakať len pod dohľadom rodiča. Žiaci nesmú sami vstupovať do priestorov budovy.