Vyučovanie

Vyučovanie je v každom školskom roku rozdelené do troch trimestrov, každý v dĺžke 12 týždňov. Kurzy prebiehajú 2x týždenne, takže žiaci absolvujú za trimester 24 hodín. Spatná vazba je v závere každého trimestra dosahovaná testom, ktorý sa vyhodnocuje percentuálne a výsledky zo všetkých troch testov sú podkladom pre záverečné vysvedčenie-certifikát o absolvovaní daného kurzu. Rodičia tak majú možnosť zistiť, aké pokroky ich dieťa robí. Medzi kurzami je kontinuita, každý žiak či študent má možnosť pokračovať niekoľko rokov. V skupinách je 6-10 detí, vyučovacie hodiny sú 55 minútové, Súčasťou života školy sú aj spoločenské akcie, veľmi obľúbené sú napríklad  Halloweenske party v strašidelných kostýmoch.

Organizácia školského roka:

1. trimester: 17.9.2018 – 14.12.2018

2. trimester: 8.1.2019- 5.4..2019

3. trimester: 8.4.2019 – 28.6.2019

Rozvrh hodín

15:00 – 15:55
15:55 – 16:50
16:50 – 17:45
Pondelok  Level  5 -Headway – Pre – Intermediate -žltý
 Level 5 – Headway Intermediate –  modrý
 Level 1 -Project 1 – nový
Streda  Level 4 – Project 4 – nový
 Level 3 – Project 3 – nový
 Level 0 – začiatočníci
Štvrtok  Level  5 – Headway – Pre – Intermediate – žltý
 Level 5 – Headway – Intermediate – modrý
 Level 1 – Project 1 – nový
Piatok  Level 4 –  Project 4 -nový
 Level 3 –    Project 3 -nový
 Level 0 – začiatočníci
Prosím rodičov, aby akékoľvek kolízie rozvrhu s prípadnými ďalšími krúžkami urýchlene hlásili.
Je potrebné, aby deti prichádzali na svoju hodinu 5 minút pred začiatkom príslušnej hodiny, kedy budú dolu vyzdvihnuté lektorkou. Skôr môžu prísť a čakať len pod dohľadom rodiča. Žiaci nesmú sami vstupovať do priestorov budovy.