Vyučovanie – zmena rozvrhu

Vyučovanie je v každom školskom roku rozdelené do troch trimestrov, každý v dĺžke 12 týždňov. Kurzy prebiehajú 2x týždenne, takže žiaci absolvujú za trimester 24 hodín. Spatná vazba je v závere každého trimestra dosahovaná testom, ktorý sa vyhodnocuje percentuálne a výsledky zo všetkých troch testov sú podkladom pre záverečné vysvedčenie-certifikát o absolvovaní daného kurzu. Rodičia tak majú možnosť zistiť, aké pokroky ich dieťa robí. Medzi kurzami je kontinuita, každý žiak či študent má možnosť pokračovať niekoľko rokov. V skupinách je 4-8 detí, vyučovacie hodiny sú 55 minútové. Súčasťou života školy sú aj spoločenské akcie, veľmi obľúbené sú napríklad  Halloweenske party v strašidelných kostýmoch.

Organizácia školského roka:

1. trimester: 16.9.2020 – 11.12.2020

2. trimester: 8.1.2021 – 1.4.2021

3. trimester:7.4.2021 – 30.6.2021

Rozvrh hodín – pozor – zmena !

 
15:05 – 16:00                                       
16:00 – 16:55             
16:55 – 17:50
Pondelok  Level 3-Project 3
Level 5- Project 5
Level 1-Project 1
Utorok  Level 6-Headway Pre-Intermediate
Level 2- Project 2
Level 0-Úplni začiatočníci    
Streda  Level 7-Príprava na maturitu
Level 5- Project 5 
Level 1-Project 1
Štvrtok  Level 3-Project 3
Level 2- Project 2 
Level  -Úplni začiatočníci
 
Prosím rodičov, aby akékoľvek kolízie rozvrhu s prípadnými ďalšími krúžkami urýchlene hlásili.
Je potrebné, aby deti prichádzali na svoju hodinu 5 minút pred začiatkom príslušnej hodiny, kedy budú dolu vyzdvihnuté lektorkou. Skôr môžu prísť a čakať len pod dohľadom rodiča. Žiaci nesmú sami vstupovať do priestorov budovy.