Vyučovanie

Vyučovanie je v každom školskom roku rozdelené do troch trimestrov, každý v dĺžke 12 týždňov. Kurzy prebiehajú 2x týždenne, takže žiaci absolvujú za trimester 24 hodín. Spatná vazba je v závere každého trimestra dosahovaná testom, ktorý sa vyhodnocuje percentuálne a výsledky zo všetkých troch testov sú podkladom pre záverečné vysvedčenie-certifikát o absolvovaní daného kurzu. Rodičia tak majú možnosť zistiť, aké pokroky ich dieťa robí. Medzi kurzami je kontinuita, každý žiak či študent má možnosť pokračovať niekoľko rokov. V skupinách je 6-10 detí, vyučovacie hodiny sú 55 minútové, Súčasťou života školy sú aj spoločenské akcie, veľmi obľúbené sú napríklad  Halloweenske party v strašidelných kostýmoch.

Organizácia školského roka:

1. trimester: 18.9.2017 – 15.12.2017

2. trimester: 8.1.2018- 28.3.2018

3. trimester: 4.4.2018 – 29.6.2018

Rozvrh hodín

15:00 – 15:55
15:55 – 16:50
16:50 – 17:45
Pondelok  Level  6 –    Headway
 Level 5 –    Project 5
 Level 1 –    Project 1
Streda  Level 4 –      Project 4
 Level 3 –    Project 3
 Level 2 –    Project 2
Štvrtok  Level  6 –     Headway
 Level 5 –    Project 5
 Level 1 –    Project 1
Piatok  Level 4 –      Project 4
 Level 3 –    Project 3
 Level 2 –    Project 2
Prosím rodičov, aby akékoľvek kolízie rozvrhu s prípadnými ďalšími krúžkami urýchlene hlásili.
Je potrebné, aby deti prichádzali na svoju hodinu 5 minút pred začiatkom príslušnej hodiny, kedy budú dolu vyzdvihnuté lektorkou. Skôr môžu prísť a čakať len pod dohľadom rodiča. Žiaci nesmú sami vstupovať do priestorov budovy.