Vyučovanie

Vyučovanie je v každom školskom roku rozdelené do troch trimestrov, každý v dĺžke 12 týždňov. Kurzy prebiehajú 2x týždenne, takže žiaci absolvujú za trimester 24 hodín. Spätná väzba je v závere každého trimestra dosahovaná testom, ktorý sa vyhodnocuje percentuálne a výsledky zo všetkých troch testov sú podkladom pre záverečné vysvedčenie-certifikát o absolvovaní daného kurzu. Rodičia tak majú možnosť zistiť, aké pokroky ich dieťa robí. Medzi kurzami je kontinuita, každý žiak či študent má možnosť pokračovať niekoľko rokov. V skupinách je 4-8 detí, vyučovacie hodiny sú 55 minútové. Súčasťou života školy sú aj spoločenské akcie, veľmi obľúbené sú napríklad  Halloweenske party v strašidelných kostýmoch.

Organizácia školského roka:

1. trimester: 19.9.2022 – 13.12.2022

2. trimester:  9.1.2023 – 5.4.2023

3. trimester: 12.4.2023 – 30.6.2023

Rozvrh hodín 

Toto je návrh rozvrhu, každý, komu nevyhovuje, urýchlene osloví vyučujúceho na tel. č. 0904879303

 
15:00 – 15:55                                      
15:55 – 16:50            
16:50 – 17:45
Pondelok  Level 0 –  Úplni začiatočníci
Level 6 – Headway  príprava na maturitu 
Level 3 –  Project 3   
Utorok Level  1 – Project 1
 

 

Level 4 – Project 4
Level 2 – Project 2  
Streda Level 0 – Úplni začiatočníci
 

 

Level 5 – Project 5 
Level 3 – Project 3
Štvrtok Level 1 – Project 1
 

 

Level 4 – Project 4
Level 2  – Project 2
 
Prosím rodičov, aby akékoľvek kolízie rozvrhu s prípadnými ďalšími krúžkami urýchlene hlásili.
Je potrebné, aby deti prichádzali na svoju hodinu 5 minút pred začiatkom príslušnej hodiny, kedy budú dolu vyzdvihnuté lektorkou. Skôr môžu prísť a čakať len pod dohľadom rodiča. Žiaci nesmú sami vstupovať do priestorov budovy.