Covid 19 – opatrenia

Od 3.11. môže každý prísť na angličtinu s vyplneným a podpisaným Vyhlasením o bezinfekčnosti:

Informácie a pokyny pre rodičov:

 • vstup do budovy je možný len s rúškom, na ktoré musí mať každý žiak pripravené mikroténové vrecko, kam si ho po zložení z tváre uloží
 • pred vstupom do priestorov bude žiakom zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom
 • pri vstupe do priestorov bude žiakom aplikovaná dezinfekcia na ruky Dezix
 • žiaci budú usadení tak, aby bolo medzi nimi vždy jedno voľné miesto
 • kašlať a kýchať je možné len do vreckovky alebo lakťového ohybu
 •  v prípade výskytu respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • žiakom je zakázané podávať si ruky a požičiavať si perá a iné školské pomôcky
 •  bude vykonaná častá dezinfekcia priestorov – po každom kurze bude zabezpečená dezinfekcia povrchov čistiacim prípravkom Burbegel s 80% etanolu
 • podlahy budú dezinfikované vysávaním a  prípravkom Savo na podlahy každý deň a vysávaním robotickým vysávačom i-robot medzi jednotlivými kurzami
 • medzi jednotlivými kurzami bude zabezpečené dostatočné vetranie
 • dezinfekcia vzduchu počas kurzov a medzi nimi bude zabezpečená ultrazvukovým zvlhčovačom Pelo s antibakteriálnou dezinfekciou s nanostriebrom Nanosilver dezinfekt
 •  WC bude čistené po každom použití prípravkom Domestos a bude v ňom k dispozícii teplá tečúca voda, antibakteriálkne tekuté mydlo a papierové utierky rúk