Covid 19 – opatrenia

Od 19.9.2022 môže každý prísť na angličtinu riadiac sa pokynmi, ktoré platia na základných a stredných školách, priebežne sa treba riadiť podľa pokynov vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie.