Cenník

Jednotná cena pre všetky kurzy  je v školskom  roku 2022/2023

81 € za trimester ( 24hodín), čiže 3,37€ za hod., čím naša škola zostáva aj pri  jej vysokej kvalite a súčasnej inflácii najlacnejšou jazykovou školu v Trnave.

Pri kurzoch s nižšou hodinovou dotáciou než 24 hodín za trimester sa cena adekvátne prispôsobí aktuálnej hodinovej dotácii.

Platbu treba uskutočniť v priebehu prvých dvoch týždňov trimestra.