Cenník

Jednotná cena pre všetky kurzy  je v školskom  roku 2021/2022

75 € za trimester ( 24hodín), čím naša škola zostáva aj pri jej vysokej kvalite najlacnejšou jazykovou školu v Trnave.

Platbu treba uskutočniť v priebehu prvých dvoch týždňov trimestra.