Cenník

Jednotná cena pre všetky kurzy  je aj v školskom  roku 2017/2018  rovnaká – 

69€  za trimester ( 24hodín), čím naša škola s 2,87 € za hodinu zostáva aj pri jej vysokej kvalite najlacnejšou jazykovou školu v Trnave.

Platbu treba uskutočniť v priebehu prvých dvoch týždňov trimestra.