Cenník

Jednotná cena pre všetky kurzy  je v školskom  roku 2019/2020

72 € za trimester ( 24hodín), čím naša škola s 3 € za hodinu zostáva aj pri jej vysokej kvalite najlacnejšou jazykovou školu v Trnave.

Platbu treba uskutočniť v priebehu prvých dvoch týždňov trimestra.