O Nás – Aktualizácia

Aktualizacia:

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu obnovujeme od 12.4. výučbu podľa pôvodného rozvrhu za dodržania podmienok, aké sú stanovené pri nástupe do školy. Treba priniesť priložené vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie. Podrobné pokyny dostanú deti na hodine, prípadné otázky prosím riešiť telefonicky na č. 0904879303. Tešim sa na Vás 😘

https://www.minedu.sk/data/att/18920.docx

 

Slavka´s Language School pôsobí na trhu jazykových škôl v Trnave od roku 1995 a špecializuje sa na jazykové kurzy pre deti a mládež od. 2. ročníka ZŠ až po prípravu na maturitu na SŠ a na kurzy Legal English – právnickej angličtiny. Škola má za sebou aj desaťročnú tradíciu v organizovaní veľmi úspešných letných jazykových táborov.  V pripade záujmu otvoríme aj kurz angličtiny pre predškolákov a detičky, ktoré ešte nevedia písať.

Sídlime na Prednádraží, na Botanickej ulici č.3. Multimediálna učebňa je vybavená audiovizuálnou technikou s dataprojektorom, bielou tabuľou, slovníkmi a bohatou vlastnou anglickou knižnicou.